PHP SDK
v2.0
네임스페이스 목록
다음은 모든 네임스페이스에 대한 목록입니다. (간략한 설명만을 보여줍니다) :
[상세 단계 12]
 NNurigo
 NApi
 NExceptions